Ligesom alle andre byer er Nuuk en levende organisme, der vokser og ændrer sig. Det sker efter en nøje udtænkt plan, så byen får det udtryk, vi ønsker. Og i år er planen ekstra stor.

Hvor højt må der bygges, hvilke formål bliver de enkelte grunde indrettet til og hvad med de udendørs områder, stier og arkitektur. Det er alle sammen spørgsmål, man kan finde svar på i den nye kommunalplan »Ny Hovedstruktur for Nuuk«.

Planen indeholder en ny hovedstruktur for Nuuk og 37 forskellige kommunalplantillæg, som hver især skitserer fremtiden for de forskellige områder.

Årsagen til den store plan er, at der bliver lavet ny bydel i Siorarsiorfik, ligesom Qinngorput og Nuussuaq også bliver udvidet med nye områder.

Specikke krav sikrer æstetik og kvalitet

Konkret beskriver planen for eksempelvis delområdet nær Atuarfik Samuel Kleinschemidt, hvordan der her bliver gjort plads til en ny integreret institution, for at styrke kommunens politik om at undgå for mange institutionsskift. Det bliver også gjort klart, at udendørs arealet ved denne institution skal være mindst ligeså stort som det samlede indeareal.

Planen giver også mulighed for en sanering af skolen, ligesom den friholder plads til en boldbane og en mindre legeplads.

I dette område bliver der også gjort plads til boligbyggeri, men byggeriet af både institutioner og boliger skal leve op til en række krav om design og kvalitet for at sikre det overordnede udtryk.

For eksempel skal nybyggeri tilpasses eksisterende terræn. Det skal have en arkitektur, der afspejler beliggenheden ved den historiske akse. Det bliver også beskrevet, hvilke materialer der skal bruges. Eksempelvis skal tage beklædes med mørkt tagpap, zink, kobber, træ eller udformes som grønt tag.

Kultur og kyststi skal skabe liv

Længere sydpå beskriver planen også nye bebyggelser nær Malik i Nuussuaq og i Qinngorput og den nye bydel Siorarsiofik.

I Nuussuaq muliggør kommuneplantillægget etablering af kulturelle og kommercielle funktioner, som for eksempel et nyt stadion, konferencecenter, hotel, museum og et galleri. Der er endda givet plads til en ny brandstation.

Med tillægget for Qinngorput sikrer kommunens plan også, at der er afsat plads til den ønskede sti langs kystlinjen, som bliver en rekreativ vandrerute, ligesom skiløjper og grønne områder alt sammen er en del af planen.

I den samlede plan kan man finde samtlige 37 kommunalplantillæg og dermed se, hvordan fremtiden er tænkt for hvert delområde i Nuuk.