Nuuks kommende bydel Siorarsiorfik kommer til at ligge i dramatiske omgivelser ved indsejlingen til Kobbefjorden. Ruten til området går dog forbi stejle klipper og er vanskeligt fremkommeligt, derfor er det nødvendigt at sprænge en fjeldhylde til en vej eller grave en tunnel gennem Store Malene for at etablere en god rute til Siorarsiorfik.

Siorarsiorfik-projektet indeholder både en tunnel og en fjeldhylde. Der er fordele ved begge løsninger, og på sigt kan det være, at vi får begge dele. En løsning med en fjeldhylde virker dog til at være den mest overkommelige model. En fjeldhylde vil forbinde Siorarsiorfik med resten af byen via en smuk åben kystvej, som i høj grad er med til at styrke Nuuks image, som en attraktiv arktisk hovedstad.

– Det bliver en utroligt smuk tur til og fra Siorarsiorfik, og en vej som kan være med til at brande Nuuk som en moderne arktisk hovedstad, siger formand for Udvalg for Anlæg og Miljø, Malene Lynge.

Et samlet Nuuk

En åben kystvej giver en naturoplevelse, uanset om man tager bilen, hopper på cyklen eller går. Det vil være en smuk entré til området, som vil åbne kysten op for både transport og det mere rekreative.

På samme tid vil en kystvej reelt forbinde Nuuk med åbne veje, mens en tunnel kunne skabe følelsen af, at Siorarsiorfik er en satellitbydel i stedet for en del af Nuuk.

– Vi håber, at kystvejen bliver et attraktivt område, som både forbinder byen og som kan blive et nyt vartegn for byen, og den udvikling vi arbejder for, siger Malene Lynge.

Billigere at kombinere vej og sti

  Det er allerede en del af kommunens plan at bygge en kyststi, som forbinder Qinngorput og Siorarsiorfik. Derfor vil en kystvej med udsprængning af en fjeldhylde også kunne kombineres med en kyststi, hvilket vil gøre den samlede løsning billigere.

Planen med en fjeldhylde er umiddelbart at lave et indhug langs fjeldsiden, hvor en søjlehvælving åbner op mod fjorden til den ene side, mens fjeldet folder sig rundt om vejen, dækket med rå beton.

For at sikre både bilister og den bløde trafik skal denne vej efter planen kombineres med en gang- og cykelsti. På den måde åbner fjeldhylden for, at borgerne kan bruge området rekreativt og giver endnu bedre muligheder for, at man kan føre en aktiv livsstil i Nuuk.

Kystvej kræver sikring

En af årsagerne til, at tunnelen i første omgang var foretrukket, er behovet for at skabe en stabil og sikker forbindelsesvej. De nuværende undersøgelser viser dog, at det ikke bliver et problem i forhold til kystvejen, så længe man sikrer den nødvendige fjeldsikring til at forhindre klippeskred.

– Vores mål er at skabe en smuk, stabil og sikker forbindelsesvej, som bliver selve livsnerven for en spændende ny bydel, siger Malene Lynge.