For fem år siden slog Frederikshavn Kommune tre skoler sammen og byggede en stor ny skole gennem et offentligt-privat samarbejde (OPS). OPS-modellen gør, at der er tilknyttet drift og vedligehold til skolen gennem 25 år. På den måde vil skolen altid være pæn og vedligeholdt.

Af Søren Ditlev Monrad

Der er langt fra den moderne Nordstjerneskole til de tre tidligere skoler i Frederikshavn Kommune. Ikke geografisk, men i tanke og form. Frederikshavn Kommune står i 2011 med tre nedslidte byskoler – Ørnevejens Skole, Munkebakkeskolen og Hånbækskolen. Overvejelserne går på enten at istandsætte skolerne eller i stedet lave en sammenslutning, hvor kommunen bygger en helt ny og større skole som erstatning. Danmarks nordligste kommune ender med at bygge en ny skole til en pris på knap 200 millioner kroner gennem et OPS-samarbejde, og der går blot 16 måneder fra første spadestik til første skoledag i januar 2013. Nordstjerneskolen er i dag en firesporet skole med godt 1.100 elever, SFO og specialklasser.

Nordstjerneskolen er lavet efter en totaløkonomisk tankegang. Det betyder, at Frederikshavn Kommune og et privat konsortium – bestående af entreprenøren MT Højgaard og driftsoperatøren DEAS – alle har været med fra begyndelsen, efter at det offentlige udbud på opgaven var afsluttet. Frederikshavn Kommune har finansieret skolen og ejer skolen, mens konsortiet står for drift og vedligeholdelse i skolens første 25 år. Frederikshavn Kommune betaler årligt et beløb til DEAS for drift og vedligeholdelse af skolen.

To elever arbejder i et af de små områder.

Skolen ser ud som ny

Kristian Kjærgaard Larsen arbejder som projektleder i Ejendomscentret i Frederikshavn Kommune og har været med fra begyndelsen. Han er godt tilfreds med processen:

”Processen forløb gnidningsløst. Vi havde stor glæde af både MT Højgaard og DEAS, som begge er utrolige professionelle. Kommunen havde et stort fingeraftryk, i og med at alt udbudsmateriale var lavet af enten Ejendomscentret eller Børne- og Kulturforvaltningen. Ejendomscentret har stillet krav til materialerne og de forskellige funktioner, mens den pædagogiske linje er lagt hos Børne- og Kulturforvaltningen.”

Han uddyber:

”En af konstellationens helt klare fordele er, at der er låst en økonomi fast til skolen. Den økonomi er lagt ind i budgettet, og er derfor fast i perioden. Vi har hele tiden et kontinuerligt vedligehold af den nedslidning, der sker, og om 25 år får kommunen overdraget en bygning, i den stand som det er aftalt.”

Hans Knudsen er serviceleder på Nordstjerneskolen og ansat af DEAS. Han forklarer, hvordan der aldrig er tvivl om serviceopgaverne på skolen.

”Vores overordnede ansvar kan læses direkte ud af kontrakten med Frederikshavn Kommune. Kommunen har opstillet nogle normer i henhold til energi, ventilation, almen drift og vedligehold. Dem varetager vi i kommunens interesse, i egen interesse og ikke mindst i skolens interesse,” siger servicelederen og peger på tre store drifts- og vedligeholdelsesmapper.

”Du skal i princippet kunne komme til skolen på hvilket som helst tidspunkt, og så ser den ud som ny. Vi har en helt klar drifts- og vedligeholdelsesplan i mapperne frem til skolens 25. år, som trådte i kraft fra skolens første dag.”

Kristian Kjærgaard Larsen supplerer: ”Der er selvfølgelig regnet et vist slid ind, men kommunen ved allerede nu, at vi får afleveret en velvedligeholdt bygning i år 25. Alle de store vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af tag og vedligeholdelse af ventilationsanlægget er sat ind i en rytme. Det gør, at vi ikke skal stå med en tegnebog fyldt med 25 millioner kroner, når vi overtager skolen. Nu får vi i stedet en driftsklar bygning. Selvfølgelig med den alder skolen nu engang har.”

Elever samlet i skolens centrum.

Skole i farver

Det ligger ligesom i Nordstjerneskolens navn – den frederikshavnske skole er formet som en stjerne. På hver af stjernens takker holder to årgange med eget lærerteam til – fx fjerde- og femteklasser. Hver arm i stjernen har sin egen farve. En er grøn, en anden er orange, og en tredje er gul. På den måde er det nemt for både små og store elever at afkode, hvilken tak i stjernen de hører til. Flere steder på gangene er der lavet områder og nicher, hvor eleverne kan arbejde sammen i mindre og større fællesskaber.

Stjernens arme er opdelt i temaer, alt efter hvilken retning de peger ud i verden. Bevæger man sig for eksempel ind mod skolen fra nord, møder man som det første en gavl med grønlandsk landskab og fjelde lavet i hulplader. Fortsætter man turen fra landskabet indad nordgangen, møder man det grønlandske dyreliv på væggene, som er udsmykket med polærræve, sæler og moskusokser. Længere inde dukker de grønlandske bynavne op på væggene. Paamiut, Narsaq, Uummannaq, Nanortalik, Narsarsuaq. I midten af skolen banker hjertet, hvor der er hovedindgang og bibliotek. Et stort rødt midtpunkt indikerer, at man er nået frem til skolens pulserende centrum, som banker liv ud i alle Nordstjerneskolens arme.

I skolens hjerte holder biblioteket til.

Som at lease en bil

Hans Knudsen sammenligner den kontinuerlige drift- og vedligeholdelsesopgave med at lease en bil.

”Det er ikke meget anderledes, end når du går ud og leaser en bil og køber en vedligeholdelsespakke. Hvis der er noget galt, så kører du bare ned, og får det lavet. Det samme sker med den her bygning. Kommunen skal ikke tænke på, om der er penge til det, hvis skolen får et nedbrud på ventilationsanlægget og derfor skal skifte en frekvensomformer og en motor til for eksempel 35.000 kroner. Det er konsortiets ansvar – ikke kommunens. Kommunen kan faktisk tilbageholde betaling, hvis konsortiet ikke overholder, hvad der står i drifts- og vedligeholdelsesaftalen.”

I løbet af skolens fem år har det ikke på noget tidspunkt været nødvendigt for Frederikshavn Kommune at tilbageholde betalingen til driftsoperatøren DEAS. I stedet har kommunen og driftsoperatøren en tæt dialog omkring daglige og ugentlige udfordringer.

Hans Knudsen, serviceleder på Nordstjerneskolen.

Fuldautomatisk skole

At skolen kun er fem år gammel lægger man mærke til med det samme. Lokalerne er i god stand, åbne og lyse, og skolen er kommunens mest digitale skole. I klasselokalerne og på resten af skolen er alt fuldautomatisk. Solgardinerne er sensorstyrede, og kører automatisk ned, når sollys skærer direkte ind ad vinduerne. Lyset i lokalerne er også styret af en sensor, så når gardinerne holder skarpt sollys ude, så tændes lyset automatisk i lokalet, hvis sensoren registrerer, at der er brug for en anden slags lys. De øverste vinduer i klasselokalerne er temperaturstyrede og åbner automatisk, når temperaturen i lokalet rammer en forudindstillet grænse. Endelig bliver Co2-indholdet i luften hele tiden overvåget, så eleverne har det bedste indeklima at være og lære i. Et ventilationsanlæg starter og stopper automatisk, når der er behov for ny luft i lokalet.

Det er tydeligt, at drift og vedligehold er sat i system på Nordstjerneskolen. Derfor spørger jeg, om skolen i højere grad end andre skoler vil bevare sin værdi på grund af drifts- og vedligeholdsplanen i OPS-samarbejdet?

”Helt sikkert,” siger Kristian Kjærgaard Larsen. ”Når vi overtager skolen om 20 år, kommer den ikke til at belaste kommunen yderligere økonomisk. Ligesom i en boligforening har DEAS løbende kunnet spare op til udgifter. Kommunen har ikke mulighed for at spare op – fx til et nyt tag til skolen. Vi skal bruge det budget, vi har hvert år. Hvis vi står med en udgift på en million kroner til en af kommunens bygninger, så skal vi finde den million i budgettet, som så selvfølgelig ikke kan gå til vedligehold af andre bygninger. OPS-konstellation gør os sikre på, at der hele tiden er kontinuerligt vedligehold og drift af bygningen.”

Grønlandske bynavne i Frederikshavn.