Nuuks nye bydele skal være aktive, sunde og der skal være plads til folk med alle mulige forskellige baggrunde. Derfor er det et vigtigt element i den nye Kommunalplan, at den store byudvidelse både giver nye ejerboliger, men også mange nye almeneboliger, kollegier og handicapboliger.

Tanken er, at der skal være plads til alle.

– Derfor er jeg rigtigt glad for den her plan, fordi den sætter liv og mangfoldighed i centrum. Nuuk skal blive ved med at være et sted, hvor vi tænker på hinanden, siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

Stor tilflytning skaber stort behov

Der er i de seneste årtier skudt mange nye byggerier op, rundt om i Nuuk, men vi bliver stadigt flere, og der er stor efterspørgsel på arealer til nyt boligbyggeri. Med den nye kommunalplan bliver der lagt op til en enorm udvidelse af boligmassen.

Udvidelse sker både ved en fortætning af den eksisterende by, udbygning i Qinngorput og ikke mindst ved etableringen af den nye bydel Siorarsiorfik.

Samlet planlægger kommunen, at der skal bygges op mod 4.200 nye boliger, heraf cirka 800 i Nuuk og Qinngorput, samt omkring 3.400 i Siorarsiorfik.

Det er nu vi former fremtiden

Med så markant en udvidelse af Nuuk er det afgørende at beslut- te, hvad der er vigtigt for fremtidens Nuuk. Her lægger kommunalbestyrelsen ikke mindst vægt på, at det skal være et sted, hvor borgere kommer hinanden ved, og hvor der er gode muligheder for at være aktive.

For at sikre dette, er udeområderne ligeså vigtige som de faktisk boliger. Der bliver lagt stor vægt på, at lægge byggerierne, så der er tænkt på både sol, vind, sne og udsigt. Der bliver skabt rekreative miljøer mellem byggerierne, hvor beboerne kan mødes på lejepladsen, eller gå en tur langs kysten.

– Nuuk skal være et sted, hvor der er plads til alle, og hvor alle har det godt. Derfor er jeg rig- tigt glad for planen, da den skaber grobunden for nye fælles- skaber og styrker mulighederne for en aktiv hverdag lige uden for døren, siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

Udsigt til alle

Et vigtigt element i byudvidelsen er naturligvis også selve boligerne. Her bliver der arbejdet med forskellige boligtyper, som alle har det til fælles, at der skal bygges i en god kvalitet, og at bygning og udenomsarealer følger designmanualen.

De nye byggerier bliver placeret, så de tager mindst mulig udsigt fra hinanden, og så de ikke skyg- ger unødigt på hinanden.

Samtidigt bygger vi en bred vifte af boliger, så der er tænkt på alle de forskellige behov og krav. Der bliver så at sige boliger til alle.

Kunst skaber identitet

Det er samtidigt kommunalpolitikernes ønske, at placere kunst som skaber identitet i de nye byområder.

Tanken er, at vi nogle steder kan møde kunsten som monumenter, og andre steder bliver den integreret i naturen og de rekreative områder.

– Det er meget vigtigt for mig, at de nye bydele får deres egen identitet og bliver levende områder, der ligesom resten af Nuuk har deres egen sjæl og deres eget liv, siger Asii Chemnitz Narup.