Præmissen for artiklen i avisen er, at hele projektets pris på mellem fire og fem milliarder skal betales af kommunale midler. Det er forkert. Langt størstedelen af projektet er privat byggeri til privat udlejning. Kun den del af projektet, der omhandler skoler og daginstitutioner mv., skal betales af Kommuneqarfik Sermersooq. Det kommunale lånebeløb til projektet er derfor mellem 500 og 700 millioner kroner, der skal afdrages om 30 år. Til sammenligning bruger kommunen alene i år 240 millioner kroner på anlægsområdet.

Professor ved Roskilde Universitet, Ole Helby Petersen, sammenligner i artiklen projektet med 30 til 40 Storebælts-broer på én gang i en dansk sammenhæng. Det er uklart, hvorledes han er nået frem til det tal, men projektets samlede udgifter svarer til en fordobling af kommunes anlægsbudget over 10 år. Der er altså i national sammenhæng ikke tale om en så drastisk forøgelse af udgifterne.

Sermitsiaq har rettet spørgsmål til Kommuneqarfik Sermersooq om mulighederne for at opnå finansiering, men kommunens administration er ikke blevet forelagt kritikken fra Ole Helby Petersen. Administrationen vil derfor bede pressenævnet om at vurdere, hvorvidt god presseskik er overholdt.