Kurvede veje, der følger terrænets naturlige hældninger. Boliger der nænsomt er lagt i det smukke landskab og en kystlinje holdt fri for byggeri, så en offentlig sti kan komme alle til glæde. Fremtidens Nuuk skal udtrykke Arktisk hovedstad; en hovedstad, der er levende og mangfoldig og i fortsat udvikling.

Den nye kommunalplan skitserer en stor udvidelse af byen, så der bliver gjort plads til nye nuummiut og skabt de rammer, som borgere og erhvervsliv efterspørger. Udvidelsen bliver planlagt ud fra tanken om, at byen skal være robust, bæredygtig og grøn.

Designmanual sikrer helheden

For at tage styringen over det arkitektoniske udtryk har Kommuneqarfik Sermersooq udarbejdet en designmanual, som skal sikre at kvalitet og funktionalitet lever op til de krav kommunen ønsker for byudviklingen i Nuuk.

Designmanualen skal i sin helhed give et godt overblik over hele masterplanen, samt retningslinjer og forslag til specifikke løsninger af enkeltdele. Derfor er manualen heller ikke noget endeligt dokument, men et værktøj som løbende udvikler sig i takt med at kommunen bliver dygtigere til at styre byudviklingen.

– Med designmanualen vil vi kridte banen op og skabe nogle rammer, som sikrer, at Nuuk får et homogent udtryk, hvor arkitektur og kvalitet lever op til nogle standarder. Der er dog masser frirum inden for de rammer vi skaber, siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

Robust og bæredygtig udvikling

Den nye plan for Nuuk er robust på den måde, at den tager hensyn til, at der kan ske store ændringer de kommende år, ikke mindst med en ny landingsbane med også i forhold til eventuelle udviklinger inden for turisme og råstofområdet, der kan føre til øget erhvervsaktivitet og flere tilflyttere.

På samme måde sikrer planen også, at vi i fremtiden udvikler Nuuk på en måde, der styrker og fremmer de særlige kvaliteter ved byen, og at det sker på en både miljø- og økonomisk hensigtsmæssig måde.

– Det betyder først og fremmest, at vi etablerer nye attraktive bydele, men også fortætter den eksisterende by på en måde, der kan være et forbillede for den arktiske by- og bygningskultur, siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

Fastholder grøn profil

Et hovedpunkt i den store plan er at fastholde Nuuks grønne profil. Grønne og rekreative områder er med til at sikre attraktive byrum og gør ganske enkelt Nuuk til en dejlig by at leve i.

Et eksempel er kommuneplanens princip om, at fremhæve landskabet ved at sikre at kysten og fjeldet er tilgængeligt. Det ser vi i de nye byområder, hvor vi holder kysten fri for byggemuligheder, både for at sikre offentlig adgang og for at kunne etablere en sammenhængende kyststi.

Herudover er de grønne områder tænkt ind omkring alle byggerier, både skoler og boliger. Tanken er ikke mindst at udnytte fjeldenes naturlige hældninger og skabe rekreative områder og grønne kiler, der med afsæt i stedets topografi, fremhæver landskabet og nærheden til naturen.

Fællesskab attraktivt lokalmiljø

Boligerne i Siorarsiorfik bliver også placeret i respekt for naturen, så niveauspring, fjeldplateauer og elve bliver et aktiv. De får opnår alle havudsigt, og bliver placeret med tanke for at kreerer nogle fællesskabsskabende uderum mellem husene. Hjertet i det nye bykvarter i Siorarsiorfik, samler sig om det centralt placerede byrum ved havnen, hvorfra man har direkte kig ind mod Nuuk.

– Vi ønsker at skabe en ny bydel, hvor fællesskab og kvalitet er i centrum. Et levende område, hvor folk kommer hinanden ved, og hvor der er tænkt over attraktive udendørs områder, siger Asii Chemnitz Narup.