”Af de virksomheder der havde rekvireret udbudsmaterialet, har to af de tre rekvirenter valgt at afgive bud. Det medfører at processen frem mod kontraktindgåelse kan fortsætte som planlagt, og i det nuværende marked vil jeg betragte det som et meget tilfredsstillende resultat”, siger administrerende direktør i NCD, Jens B. Frederiksen.  

De indkomne bud er fra MT Højgaard og Ístak.

I de kommende uger skal budene nærlæses, hvorefter de bydende efter forhandling får mulighed for at afgive revideret tilbud, der vil danne grundlag for udvælgelse af det endelige projekt. I forhandlingsperioden og frem til kontraktindgåelse er priser og betingelser fortrolige.

Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, med deltagelse af politikere, brugere, bygherrerådgivere, NCD og andre fagfolk. Bedømmelsesudvalget vil de kommende måneder gennemgå forhandlingsresultat og projekterne, hvorefter der vil blive taget stilling til hvilken entreprenør, der indgås kontrakt med.

Dette betyder, at byggeriet som forventet vil kunne påbegyndes i første halvdel af 2020.

Den nye skole, der skal erstatte ASK og USK, skal opføres på den gamle Blok P grund i Nuuks bymidte, og vil, når den er færdig, kunne huse 1200 elever, en fritidsordning med plads til 400 børn og en integreret daginstitution med plads til 130 børn.

For yderligere information kan Jens B. Frederiksen træffes på tlf. +299 49 95 95