En analyse af daginstitutionsområdet i Nuuk udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq viser, at der i 2030 vil være godt 800 flere børn i alderen 0-6 år. Det betyder, at der er brug for flere vuggestue- og børnehavepladser i Nuuk. Derfor bliver der bygget en række nye integrerede institutioner for at imødekomme det stigende behov for pasningstilbud.

”Vi har allerede nu en lang venteliste til vuggestue og børnehave i Nuuk, og der er et enormt pres på vores institutioner. Derfor er det fuldstændigt essentielt, at vi får skabt nye integrerede institutioner i byen for at kunne håndtere det voksende antal børn fra 0 til 6 år,” siger Helene Broberg Bertelsen, direktør for Børn, Familie og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hovedstadsstrategien og udviklingen af Nuuk omfatter også en forbedring af pasning af de lidt ældre børn. I alt tre nye AKO’er (skolepasningsordning for børn i 1.-3.-klasse) skal bygges i Nuuk. Hver AKO vil få plads til op til 200 børn. De bliver placeret i henholdsvis midten af Nuuk, Qinngorput og Siorarsiorfik i tæt forbindelse til skolen.

Nye skoler
Byudviklingen af Nuuk indeholder endvidere planer om at løfte byens skoler op på et nyt og forbedret niveau med moderne faciliteter. Det skal ske ved at skabe to helt nye skoler med plads til 1200 elever på hver – i bymidten og i Siorarsiorfik – samt en skoleudvidelse af Atuarfik Hans Lynge med 400 ekstra elever. Skolen i bymidten skal med tiden erstatte USK og ASK.

”Kommunens to skoler i midten af byen er slidte, og deres levealder er yderst begrænset. Vi mangler pladser til vores folkeskoleelever, og behovet kommer kun til at stige. Derfor er jeg yderst glad for at konstatere, at skoleområdet er et indsatsområde i udvikling af byen. Det er tvingende nødvendigt med nye og topmoderne skoler med inspirerende læringsmiljøer, der kan være med til at skabe aktive og lærende elever,” siger Helene Broberg Berthelsen.

Allerede nu mangler Atuarfik Hans Lynge plads. Derfor er det nødvendigt med en udbygning af skolen. Det bliver gjort ved at skabe en overbygningsskole for 8.-10.-klasse med læringsbehov tilpasset de ældste elever.