Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S har gennemført prækvalifikation på ny skole i centrum af Nuuk. Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S har på baggrund af de indkomne ansøgninger valgt at prækvalificere følgende ansøgere:

  • MTH-DEAS, Atuarfik
  • Ístak

Udbudsmaterialet sendes ud til de prækvalificerede 1. marts 2019, og licitationsdato er 14. juni 2019.

Opgaven er udbudt på OPS vilkår, og omfatter opførsel af skole med integreret AKO, samt opførsel af integreret daginstitution i delområde 1C32 i Nuuk midtby. Derudover omfatter udbuddet driften af bygninger med tilhørende udenomsarealer, i en op til 30-årig periode.

”Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S er meget tilfreds med den store interesse der har været under prækvalifikationsprocessen, og jeg glæder mig til at tage de næste skridt frem mod realisering af projektet,” udtaler Administrerende direktør Jens B. Frederiksen.

For yderligere oplysninger kan Jens B. Frederiksen træffes på mobilnr. 499595