Vil du være en vigtig del af det mest ambitiøse byggeprojekt i Grønlands historie? Har du lyst til at arbejde i en virksomhed, der vil sætte sit præg på vores hovedstad og vores land i generationer? Så har vi jobbet til dig. Du vil referere til projektdirektøren og have en central rolle med at assistere på de enkelte projekter og opgaver. Du vil desuden have et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere.

Opgaverne er alsidige og omfatter blandt andet:

 • Projektbeskrivelser og udarbejdelse af funktions- og byggeprogrammer
 • Afholdelse af bruger- og teknikerworkshops
 • Generel og konkret projektledelse – herunder i teams
 • Udarbejdelse af tekniske forskrifter og businesscases
 • Bygherretilsyn og sparring med bygherrerådgivere
 • Udvikling og optimering at byggemetoder og materialevalg
 • Procesudvikling, -ledelse og -styring

Vi søger en kollega, der har:

 • En videregående uddannelse
 • Teknisk forståelse og projektledererfaring
 • Gerne en projektlederuddannelse/certificering
 • Sans for økonomistyring og administration
 • Behersker grønlandsk, engelsk og dansk i skrift og tale
 • Gode kommunikations- og formidlingsegenskaber
 • Gode koordineringsevner og kan bevare et overblik
 • Har grundlæggende kendskab til såvel OPP som OPS

Herudover har du gode IT-egenskaber, er rutineret bruger af hele Office-pakken, CAD-programmer, Projekt Planer, MathLab, DTP-programmer, Bygge WEB og økonomistyringsværktøj.

Vi ved godt, at ingen kan det hele, men kan du dække en stor del af opgaverne og i øvrigt er lærenem, vil det vække vores interesse.

Vi er en arbejdsplads præget af professionalisme, et godt kollegialt fællesskab med fokus på gensidig respekt, sammenhold og resultatorienterede løsninger. Jobbet indebærer høj grad af egenkontrol og medbestemmelse. Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt. Du skal være indstillet på, at arbejdsbyrden vil være varierende og i visse perioder kræver den en ekstra indsats. Der kan påregnes en begrænset rejsevirksomhed.

Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til dine kvalifikationer. Der kan ikke anvises en bolig i forbindelse med ansættelsen. Nærmere oplysninger vedr. stillingens indhold stiles til projektdirektør Olafur P. Nielsen på mail: opn@ncd.gl eller på telefon 551940.

Ansøgning bilagt oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, kopi af relevante eksamensbeviser m.v. sendes til adm@ncd.gl inden den 22. juni 2018. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.