De nye boliger i Siorarsiorfik bliver placeret med god afstand, så de ikke skygger for hinanden, og så de følger terrænets naturlige hældninger. Det giver forskydninger mellem bygningerne og betyder, at samtlige boliger får udsigt til fjorden.

Der bliver arbejdet med forskellige boligtyper, som alle har det til fælles, at der skal bygges i en god kvalitet, og at det overordnede design skal ske ud fra kommunens designmanual. På den måde sikrer man, at kvaliteten passer til Arktis, og at området får et harmonisk udtryk.

Almene boliger bliver prioriteret

Samtidig planlægger kommunen en bred vifte af boliger, så der er tænkt på alle de forskellige behov og krav. For eksempel bliver almene boliger prioriteret højt, så der bliver så at sige boliger til alle.

Behovet er til gengæld også stort, da Nuuk hvert år vokser med 200 til 300 nye borgere, og meget byggeri er slidt. Dette projekt indeholder dog op mod 4.200 nye boliger, heraf cirka 800 i Nuuk og Qinngorput, samt omkring 3.400 i Siorarsiorfik.