Immitsinnut kinguaavullu pillugit pissutsit piviusut tunngavigalugit inerisaanissamut periarfissavut oqallisigisariaqarpagut.

Massakkorpiaq Nuummi inissiat meeqqeriviillu amigaatigaavut, aasaaneranilu atuanngiffeqareernerup kingorna atuarfimmi aallartittussat inissaqartikkumallugit utaqqiisaasumik katitikkanik sanaartortariaqarluta. Iliuuseqartariaqarpugut, maanilu ilungersunartumik inissisimanitta iluarsiiviginissaanut qaammatit marluk matuma siorna kommunalbestyrelsimut ilaasortat tamarmiullutik nalilerpaat, Siorarsiorfik iluarsiissutissaasoq pitsaanerpaaq.

Sapaatit akunnerisa kingulliit ingerlanerini isornartorsiutit saqqumisimasut ataani takuneqarsinnaapput, taakkununngalu tunngatillugu ajornartorsiutip takutinnissaanut allaffissornikkut nassuiaatit malinnaatinneqarput.

Asii Chemnitz Narup, Borgmesteri, Kommuneqarfik Sermersooq

Pilersaarut piviusunngortinneqassappat kalaallit 5 milliardit koruuninik taarsigassarserusuppat?

Naamik. Ilumoorsinnaanngilaq. Pilersaarutip annerpaartaa namminersortut sanaartugassarivaat namminersortullu attartortitsisuussallutik. Pilersaarutip ilamininngua  atuarfinnut, meeqqerivinnut assigisaannullu tunngasut, Kommuneqarfik Sermersuumit akilerneqartussaapput. Kommunimit aningaasat taarsigassarsiat taamaattumik 500 aamma 700 millionit koruunit missaanniittussaapput ukiut 30-t ingerlanerini taarsersorneqartussat. Sanillersuussissagutta, ukioq mannaannaq sanaartornermut kommune 240 millionit koruuninik atuisussaavoq.

Bendix Consult suliariumannittussarsiuussinertaqanngitsumik sulisinneqarpat – aamma suliariumannittussarsiuussinermut maleruagassanik unioqqutitsinerua?

Pilersaarusiornermut aqutsisutut suliamik suliariumannittussarsiuussisoqarsimanngitsoq eqqorpoq.OPP-mut pilersaarutip ataatsimoortillugu suliariumannittussarsiuunneqarnissaa, pilersaarummut aqutsisup piareersassallugu akisussaaffigaa. Suliarlu tamanna sulisussat akornanni misissuataarisoqarnerata naliliisoqarneratalu kingorna Bendix Consultimut suliakkiutigineqarpoq.

Neqeroortitsinermut inatsit malillugu sanaartugassat suliariumannittussarsiuunneqarnissaannut pilersaarummik aqutsisumik sulisitsinermi piareersaasoqarnissaanik piumasaqaatitaqanngilaq, matumanilu suliariumannittussarsiuussinermut maleruagassanik unioqqutitsisoqanngilaq. Matumunnga atatillugu eqqaamasariaqarluinnarpoq, pilersaarummik aqutsineq pilersaarutip piviusunngorlugu suliarineqarneralu suliat immikkoortinneqassammata. Taamaalilluni pilersaarummik aqutsisoq kingusinnerusukkut – inuttut imaluunniit suliffeqarfittut – pilersaarutip piviusunngorlugu suliarineqarnissaanut ingerlatseqatigiiffimmi peqataanissaa naatsorsuutigineqassanngilaq.

Kommunimmi pisiniartarnermut politikkia?

Kommunip pisiniartarnermut politikkiani, 2015-imi kommunalbestyrelsimut ilaasortanit tamarmiusunit akuersissutigineqartumi, aalajangiunneqarpoq aningaaseriviit, inatsisilerituunik siunnersuisoqarnerit, kukkunersiuinerit siunnersortinillu sulisitsinerit suliariumannittussarsiuussinermut pisiniartarnermut politikkikkut ilaatigut toqqaannartumik piumasaqaataassanngitsoq.

Bendix Consultimik isumaqatigiissusiorsimaneq pillugu kommunalbestyrelsimut ilisimatitsisoqarpa?

Pilersaarutip aallartinneqarnissaa 4. oktobarimi kommunalbestyrelsimit tamarmiusumit akuersissutigineqarpoq. Piffissamilu tamatumani siunnersortitut suleqatigiit aammalu pisortaqatigiit siunnersortillu suleqatigiit akornanni isumaqatigiissut pillugit kommunalbestyrelsimut ilisimatitsissuteqartoqarpoq. Kommunalbestyrelsimut ilaasortat taamaalillutik atugassarititaasut pilersaarummut attuumassuteqartut pillugit tamakkiisumik ilisimatinneqarput.

Per Bendixip akissarsitinneqarnissaa kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpa?

Kommunalbestyrelsip 4. oktobari 2016-imi ataatsimiinnerani kommunalbestyrelse tamarmiulluni 2,5 millionit koruuninik ilassutitut aningaasaliisoqarnissaa akuersissutigaa, taakkulu 2016-imi pilersaarutip piareersarneqarnissaanut sulinermut atorneqartussaallutik. Kommunalbestyrelse taamaalilluni siunnersortimut akissarsiaritinneqartussat amerlassusaat pillugit ilisimatinneqarput.

OPP-mik ilisimatusarfimmi immikkut ilisimasaqartoq oqaaseqarpoq, OPP-mik immikkut ilisimasallit neqerooruteqartut arlaqarsinnaasut, taamaattumik suliamut tunngatillugu Bendix Consult siunnersortitut kisiartatut atorneqarnissaa allaffeqarfimmit saqqummiunneqarpa?

Bendix Consult periarfissatuaasoq allaffeqarfimmit nalunaarutigineqanngilaq, nalunaarutigineqarporli taamatut suliaqartut amerlanngitsut, tamannalu ilisimatusarfimmi immikkut ilisimasalimmit erseqqissaatigineqarpoq (tusagassiuutitigut pingasut nammineq taakkartorpai). Siusinnerusukkut eqqaaneqartutut tamakkuninnga suliaqartut misissuataarfigineqarput. Erseqqissarneqassaaq Bendix Consult pilersaarummut aqutsisuusut – aningaasaliinissamut akisussaasuunngitsut, inatsisilerinermut tunngasunut akisussaasuunngitsut, sanaartornissamut akisussaasuunngitsut allatullu taakkartorneqarsimasutut akisussaasuunatik. OPP-mik piareersaalluni pilersaarutinik aqutsisuuneq suliffeqarfimmit misilittagaqarfigineqarpoq, taamatullu suliaqartussatut Bendix Consult sulitinneqarlutik. Erseqqissaatigineqassaarlu Bendix Consult siunnersortitut suleqatigiinni ataatsimoortuni ilaammata, suliffeqarfiillu taaneqareersut inuiaqatigiit aningaasaqarnerannik misissueqqissaarinermik suliaqartunut atatillugu attuumassuteqartinneqarlutik. Siusinnerusukkut eqqaaneqareerpoq, suliffeqarfiit taaneqartut kingusinnerusukkut ingerlatseqatigiiffiit suleqatiginissaannut periarfissaasinnaasut isumaliutigineqarsimasoq, suliamilu piareersarnermi peqataasimappata ilaatinneqarsimassanngikkaluarlutik.

Sooruna inuiaqatigiit aningaasaqarnerannut kingunerisassaannik misissuisitseqqissaarneq ilaatigut Namminersorlutik Oqartussanit piumasarineqarsimasoq suliarineqarsimanngitsoq?

Misissuisitseqqissaarisoqarpoq, matumanilu nalilersuinermit eqikkaaneq 31. januaari 2017-imi kommunalbestyrelsimit tamarmiusumit akuersissutigineqarpoq – matumani kingulliit Namminersorlutik Oqartussat peqatigalugit ersarissarneqarnissaat eqqumaffigeqquneqarluni. Namminersorlutik Oqartussanik oqaloqatiginninnerit ataavartuupput. Pilersaarutip 7. februaarimi tamanut saqqummiunneqarneraniilli, siorarsiorfik.gl-ikkut sunniutissaannik misissuisitseqqissaarnerit takuneqarsinnaalerput. Neriuutigisimagaluarparput/naatsorsuutigisimagaluarparput misissuisitseqqissaarinerit pillugit Namminersorlutik Oqartussallu isumaqatigiissutigineqartut marsip naanerani – tassa massakkut – inissaminiilereersimassasut. Kingusinaalaartoqarnissaa ilimanarpoq – immaqa ullut 30-t angunagit – pilersaarulli tamaat ukiuni arfineq-pingasuni suliarineqarnissaanut sunniuteqartussaanngitsumik kinguaattoorneq matumani pineqarpoq.

Sooruna imermut, innaallagissamut allatigullu pilersorneqarnissanut tunngasut isummerfigineqarsimanngitsut?

Aallaaviatigut pilersuineq nuna tamakkerlugu akisussaaffiuvoq (Nukissiorfiit), oqaloqatigiinnerit ataavartumik pipput. Tamakkununnga tunngasut kommunalbestyrelsimi ataasiinnaanngitsumik oqallisigineqartarput – matumani kommunimit aningaasaleeqataasinnaaneq ilanngullugu – matumanilu iluarsiissutissatut periarfissat assigiinngitsut oqallisigineqarlutik, allaffeqarfimmillu naliliineq suli imaappoq, suliassaq tamanna Namminersorlutik Oqartussanik Nukissiorfinnillu suleqateqarnikkut iluarsineqarsinnaasoq. Nuummi innuttaasut qanorluunniit amerliartuinnarnerat eqqarsaatigineqartariaqarpoq, suliarlu unamminartoq manna Siorarsiorfimmut tunngaannanngilaq.

Sooruna allaffeqarfimmit (aamma borgmesterimit) nalunaarutigineqarnikuusoq, sukumiisumik oqaloqatigiinnerit ingerlanneqartut aammalu aningaasaliisinnaasut taaneqartut namminneq oqaloqatigiissimaneq uppernarsarsimanngikkunikku isumaqatigiissuteqarnissaq inisseqqajaaneqartoq taaneqarsimasoq?

Pilersaarutip 7. februaarimi tamanut saqqummiunneqarneranut atatillugu erseqqissaatigineqarpoq, kikkut aningaasaliisuusinnaanersut annertunerusumik ammasumik pineqarsinnaanngitsut, aammalu qanoq oqaloqatigiittoqartiginersoq ilanngullugu. Imatoqqissaaq oqaatigineqarpoq:

Issuaaneq – Asii: ”Oqaloqatigiinnerit aallartereerput ilaatigut nordisk bankilu aamma aningaasaliisinnaasullu, tamatumanilu angusaqarsimaqaagut, asuliinnaanngillat.” Issuaaneq naavoq.

Issuaaneq – Lars Møller Sørensen: ”Siullermik ataatsimut isigalugu ima angitigaaq, suliariumannittussarsiuunneqassaaq, utoqqalinersianullu karsinut aningaasaliisartunullu allanut ataasiinnarnut aalajangersimasunulluunniit pituttoreertoqassanngilaq. Naatsorsuutigineqarpoq aningaasaliisinnaasut suliffeqarfiillu aningaasaliisinnaasut assigiinngitsuussasut. Asiip oqarnera ilumoorpoq, asuliinnaanngitsumik oqaloqatigiinnerit aallartinneqareerput, atsiorlunili isumaqatigiittoqarsimatinnagu, aningaasaliisussanit oqaaseqartoqarnissaa naatsorsuutigineqassanngilaq.” Issuaaneq naavoq.

Oqariartuutigineqartut – nalinginnaanngitsumik imaannaanngitsuunera eqqarsaatigalugu – qanoq erseqqitsigisumik saqqummiunneqarnersut kingusinnerusukkullu qanoq paasineqarnersut pillugit assigiinngitsunik paasineqarsimasinnaapput.

Pissutsit piviusut tassaapput, piffissaliunneqartoq nalinginnaasumik malinneqassasoq, oqaloqatigiinnerit pitsaasumik ingerlanneqarput, aamma oqartoqanngilaq maannakkut aningaasaliissutissat inissinneqarnissaat anguniarneqartoq, pissutigalugu tamanna suli suliariumannittussarsiuunniarlugu piareersarneqarmat. Sorpassuartigut Bendix Consultip aningaasaliisussatut inissinneqartarnera tikkuartorneqartarmat erseqqissaatigisariaqarpoq, Bendix Consult aningaasaliinissap inissinneqarnissaanut SULITINNEQARTUSSANNGORTITAANNGIMMATA, kisiannili pilersaarummik aqutsinissaanut aningaasaliisinnaasunillu oqaloqatiginninnissanut sulitinneqarlutik.

Per Bendix – viinneerniaq – pilersaarutinik naammassisaqartarpa?

Per Bendixip suliatigut misilittagai suliami matumani kikkunnut tamanut soqutiginartuusimapput sulilu taamaallutik. Pilersaarutini iluatsinnerpaasuni, tassa Bendix Consultip peqataaffigisimasaanni, Siorarsiorfimmut angissutsimigut tunngasuni tassaapput, Vinge-byen aamma Carlsbergbyen. Aamma Køgemi pilersaarut iluatsinngitsoq pillugu Bendix Consult siunnersortitut pilersaarummillu aqutsisutut atorneqarnera eqqartorneqarpoq, suliamilu matumani kikkunnit tamanit paasineqarluni. Pilersaarutip iluatsinnginneranut politikkikkut isumaqatigiinngitsoqarnera pissutaalluni nakkaannartinneqarpoq.