1. Aallaqqaasiut siunertarlu

Allagaqaat manna Nuuk City Development A/S-ip (”NCD”) Code of Conduct-ianik (”COC”) oqariartortuuvoq.

COC NCD-ip suliffeqarfiutaanut tamanut, sulisuinut, suliffeqarfiup ilumini ilusilersungaaneranut suliffeqarfittullu susassaqarfiini, piffissaq tamakkerlugu, ullup ilaannaa imaluunniit piffissamik killiligaasumik atorfinitsinneqarsimasunut tamanut atuuppoq. COC aamma NCD-ip aqutsisuinut siulersuisuinullu atuuppoq.

Sullitanit, sulisunit, suleqatinit kalluarisanillu allanit tatigineqarsinnaaneq NCD-ip ineriartortinneqarneranut pisariaqarpoq. Tatigineqarnerup angunissaanut COC-ip allakkiami maani allaaserineqartup ataqqineqarnissaa pisariaqarpoq. Siunertaavoq ileqqutta pissusilersuutittalu, NCD-ip naleqartitaanut ikorfartuutaasut sinaakkusersornissaat, taakkumi NCD-ip sulisuinit malinneqarlutilu sullitatsinnik pisiortorfitsinnik allanillu sullissinermi aallaavigineqarmata.

NCD-imi sulisut maleruagassat malissavaat atuutsillugillu, pissutsinullu imminermut, isumaqatigiissutinut, immikkoortortaqarfinnut inunnullu akisussaaffigisaminnut eqiingasumik sulissallutik. COC sulisumut tunniunneqassaaq taassuma atorfinitsinneqarnerani. Unioqqoutitsineq atorfinitsitaanermut kinguneqartinneqarsinnaavoq.

2. Inatsisit, maleruaqqusat allatigullu malittarisassat

NCD-mi sulisut, intatsisit, maleruaqqusat politikkillu qaqugukkulluunniit atuuttut malissavaat.

FN-imi Global Compact Initiative, inuit pisinnaatitaaffiinut, sulisut pisinnaatitaaffiinut, avatangiisinut ileqqorlunnermillu akiuiniarnermut tunngasoq NCD-mit eqquutsinneqassaaq.

3. Pinngitsaaliilluni sulisitsineq meeqqanillu sulisoqarneq

Pinngitsaaliilluni sulisitsineq meeqqanillu sulisoqarneq, ILO-mi isumaqatigiissutit naapertorlugit taakkartorneqarnerattut NCD-mit akuersaarneqanngillat, nunamilu inatsisitigut sakkortunerusumik piumasaqaateqartoqarpat tamanna ataqqineqarlunilu malinneqassaaq.

4. Immikkoortitsineq

NCD sulisunik atorfinitsitsisarpoq piginnaasat aallaavigalugit kikkullu tamaasa, suminngaanneerneq, sugiaassuseq, upperisaq, kinguaassiornermi soqutigisat utoqqaassuserlu apeqqutaatinnagit assigiimmik pisussaallugit.

Tamatuma saniatigut pingaaruteqarpoq, sulisut atorfinitsitaanermi nalaani inuit naapitatik tamaasa, ilumoorsaarfigissagaat ataqqillugillu.

5.   Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititat

Akissarsianut, sulisunut pissarititanut allanut, sulinermi piffissaliussanut atorfinitsitsinermilu atugassarititanut allanut inatsisitigut minnerpaaffiliussat NCD-mit taassumalu ataani pisiortorfinnit atuutsinneqarput.

6.   Soqutigisat akerleriinnerat

Pisuni tamani ileqqorissaarluni sulinissaq anguniarlugu COC manna sulisunit tamanit malinneqassaaq. Pisullu soqutigisat aporaatilersinnaanerannik kinguneqarsinnaasut sulisut pakkersimaarfigissavaat, tamatumanilu suliaminnut atatillugu niuernikkut periarfissatut nalaatarisimasatik inuttut soqutigisaqarfiginaveersaassallugit.

7.   Nipangiussisussaatitaaneq

Paasissutissat oqaatigeqqusaanngisat, tamatumanilu suliat, isumaqatigiissutit allallu sullitanit, pisiortorfinnit suleqatinillu il. il. tiguneqarsimasut oqaatigeqqusaanngitsutut passunneqassapput. Taamaammat sulisup paasissutissat oqaatigeqqusaanngitsut, sulinermini NCD-imulluunniit attuumassuteqarnermigut ilisimalikkani avammut saqqummiussinnaanngilai.

8.   Pitsaassuseq

Pitsaassuseq NCD-mut pilersaarusiornertigut pingaaruteqarpoq, isumaqatigiissuteqartarnernilu tamani pitsaassutsimik qularnaarisarnissaq pingaaruteqarluni.

Sulinermi systeminik suleriaatsinillu pitsaassutsip nakkutigineqarneranut ikorfartuutaasunut, sulisup ataavartumik pitsanngorsaaqataavigissavaa.

9.   Sulinermi atungassarititat

Suliffiup peqqissuunissaata isumannaatsuunissaatalu sulisup peqataaffigissallugu pisussaaffigaa, tamatumanilu ilaatinneqarpoq suliffeqarfimmi avataanillu matumani politikkit atuuttut eqquutsinneqarnissaat.

10. Suliffeqarfittut ingerlatsineq unammillersinnaanerlu

NCD-ip suliffeqarfittut ingerlatsinera unammillersinnaaneralu ileqqorissaarnermi inatsisitigullu suliffeqarfinni tunngavinnik aallaaveqarput.

Niueqatigiinnernik tulluanngitsunik unioqqutitsilluniluunniit niuernikkut isumaqitiinnernik NCD   peqataanngilaq.

NCD toqqaannartumik toqqaannanngikkaluamilluunniit peqquserlutsitsiniarluni tunissutinik arlaannaatigulluunniit tigusaqassanngilaq suleriaatsilluunniit inerteqqutaasut suulluunniit atortussaanagit. Qaavatigut NCD tunissutinik sunilluunniit allatigulluunniit akiliutinik peqquserlunniarnertut paasineqarsinnaasutut atuissanngilaq.

11. Leverandører   og samarbejdspartnere

NCD behandler alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere ærligt og retfærdigt. Valget heraf sker blandt andet på baggrund af produkter eller ydelsers egnethed, kvalitet, pris og leveringsbetingelser.

NCD indgår kun kontrakter med leverandører og samarbejdspartnere, som overholder love og andre forskrifter, samt menneskerettigheder i de lande, hvor de er repræsenteret.

12.Sullitanut, pisiortorfinnut suleqatinullu annernut piumasaqaatit

Pisiortorfiit suleqatillu tamarmik, NCD-mut toqqaannartumik isumaqatigiissuteqarnikkut suleqatigineqartut, sanaartornermik ingerlataqartut, isumaqatigiissutit, akissarsianut minnerpaassaliussat assigisaallu atuutsissavaat, isumaqatigiissutinik pituttugaasumut sulisitsisut kattuffiannut atassuteqassallutik, allatigulluunniit susassaqarfiup pineqartup iluani isumaqatigiissummik atsioqataasimassallutik, inatsisillu malillugit Kalaallit Nunaanni sulisitsisutut nalunaarsorneqarsimassallutik. Suliffeqarfiit nammineerisaminnik pisiortorfilluunniit alla aqqutigalugu avataaneersunik sulisullit tamarmik, naammattumik nakkutilliinermik ingerlataqassapput, suliat tamarmik inatsisit malillugit ingerlanneqarneranik qularnaarisumik.

COC suleqatinut pingaarutilinnut atuuppoq, tamannalu isumaqarpoq, suleqatigiinnerit pineqartut, maleruagassanut NCD-ip maleruagassaannut naapertuuttunut malinnittussaanerat. Sullitat, pisiortorfiit suleqatilluunniit NCD-ip COC-ianik eqquutsitsisinnaanngippata NCD-ip suleqatigiinneq unitsisinnaavaa.