Malittarisassat

Lars Møller-Sørensen
Lars Møller-Sørensen

Kommuneqarfik Sermersooq Kommunaldirektøri.

Lars Møller-Sørensen Kommuneqarfik Sermersuumi kommunaldirektøriuvoq. 1995-imiilli Kalaallit Nunaanni namminersortuni pisortanilu sulisimavoq.

KNI A/S-imi Økonomidirektøritut aamma Vicedirektøritut, Mittarfeqarfinni sulisoqarnermi pisortatut, aamma Kommuneqarfik Sermersuumi Aningaasaqarnermi Sulisoqarnermilu Pisortatut.

Lars Møller-Sørensen Cand.Merc.Jur.-itut ilinniarsimavoq.

Ileqqoreqqusat malillugit Kommuneqarfik Sermersuumi kommunaldirektøri NCD A/S-imi siulersuisuni siulittaasuussaaq.

Jess G. Berthelsen
Jess G. Berthelsen, Forbundsformand, SIK

Jess G. Bertelsen ukiut 25-it sinnerlugit sulisartut kattuffianni SIK-mi siulittaasuusimavoq. Tamatuma saniatigut arlalinnik siulersuisuni ilaasortaasarsimavoq. Kalaallit sulisartut peqatigiiffeqarneranni Kalaallillu Nunaanni pisortani. Ilaatigut ukunani:

  • Kalaallit Nunaanni Akileraartarneq pillugu siunnersuisoqatigiinni ilaasortatut
  • Kalaallit Nunaanni Aningaasaqarneq pillugu Siunnersuisoqatigiinni ilaasortatut
  • KTI – Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfimmi siulersuisuni ilaasortatut
  • SISA Ejendomme Danmark ApS-imi siulersuisuni siulittaasutut
Lars Møller-Sørensen
Marie Fleischer

Atorfia: Mittarfeqarfinni pisortaaneq

Ilinniagai:

  • Ilimmarfimmit Cand. Scient. Adm.
  • Aaqqissuussaanermi HD
  • Aalborg Universitetimit MBA

Marie Fleischer Mittarfeqarfinni akisussaasut qullersaraat. Marie 2009-miit arlalinnik namminersortuni pisortanilu pisortatut sulisarsimavoq siulersuisunilu ilaasortaaffeqartarsimalluni, tassani pilersaarusiukkamik ineriartortitsineq suliffeqarfinnilu allanngoriartorfiusuni ingerlatsineq misilittagaqarfigilersimallugit. Marie cand.scient.adm.-itut ilinniarsimavoq taassumalu saniatigut aaqqissuussaanermi HD-mik Aalborg Universitetimilu MBA-mik ilinniarsimalluni.

Lars Møller-Sørensen
Inaluk Brandt

Visiobox ApS-imi partner aamma Seniorkonsulent.

Inaluk Brandt uumassusilerinermi upperisarsiornermilu Syddansk Universitetimit Cand.scient.-mik ilinniagaqarsimavoq. 2005-mit Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani sulisimavoq, nuna tamakkerlugu ilinniagaqarneq pikkorissaanerullu iluani suliniutini suliaqarluni namminersorlunilu suliffeqarfinni sanaartornermik sammisaqartuni sulisoqarnermi pisortaasimalluni. Ullumikkut Inaluk siunnersuisoqatigiinni Visiobox ApS-imi, suliffeqarfiit ineriartortinneqarnerinik, pilersaarutinik piviusunngortitsiniarnermi siunnersuinermillu annertunerusumik suliaqartumi partneriuvoq seniorkonsulentiuvoq.

Lars Møller-Sørensen
Karl-Gustav Jensen

Namminersorluni siunnersorti, Karl-Gustav Jensen Aps.

Karl Gustav Jensen Bygningskonstruktøritut illussanillu titartaasartutut ilinniarsimavoq. Sulisartuunimi annersaani illoqarfinnik inerisaanermik sammisaqarsimavoq; Københavns Havnimi pisortatut, By og Havn I/S-imi pisortatut By og Havn-imilu ineriartortitsinermi pisortatut kingullertullu NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S ineriartortitsinermi pisortatut.

Karl Gustav Jensen 2015-ip aallartinneranit Siorarsiorfimmut suliniummi siunnersortaasimavoq.

Lars Møller-Sørensen
Hans Henrik Winther Johannsen

Kommuneqarfik Sermersuumi Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pisortaq.

Hans Henrik Winther Johannsen Kommuneqarfik Sermersuumi Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pisortaavoq. Siornatigut ingerlatsivimmi tassani angallannermi pilersaarusiornermi pisortatut sulisullu pisortaattut atorfeqarsimalluni.

Hans Henrik Winther Johannsen ingeniøritut angallannermilu pilersaarusiortutut Aalborg Universitetimi ilinniarsimavoq.

Ileqqoreqqusat naapertorlugit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pisortaq NCD A/S-imi siulersuisuni ilaasortaassaaq.

Ulla Lynge
Ulla Lynge

Allatseqarfimmi pisortaq, CSR Greenland.

Ulla Lynge Ilisimatusarfimmi cand.scient.adm.-imik ilinniagaqarpoq, tamatumalu saniatigut Londonimi Henley Business School-imi MBA-imik ilinniarnikuulluni.

Ulla Lynge ukiuni kingullerni qulini aqutsinermik akisussaaffeqarluni sulisimavoq, kingullertullu Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisooqatigiinni taannalu sioqqullugu soraarnerussutisiaqarfimmi SISA-mi pisortaavoq. Ulla aamma ukiorpaalussuarni Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani aamma Nuup Kommuneani sulisimavoq.

Ulla Lynge sulinermini ineriartortitsinermut tunngasunik suliaqartarpoq, pingaartumik inuussutissarsiornermi siuarsaaneq, aaqqissuussaanermik ineriartortitsineq aamma allanngortiterinermi aqutsineq sammisarlugit.

Ulla Lynge Kalaallit Nunaanni Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiinni siulittaasup tulliatut 2009-miilli inissisimavoq